VVS-ritningar och VA-ritningar

Det här kan vi erbjuda

VVS-ritningar står för värme-, ventilation- och sanitetsritningar.
Utvändigt redovisas förläggningen av avlopps-, kallvatten- och dagvattenledningar vilka oftast benämns VA-ritningar. Anslutning sker vanligtvis till kommunalt nät där avlopp, dagvatten och dricksvatten leds fram till en förbindelsepunkt vid fastighetsgräns via s.k. servisledningar. Invändigt redovisas värmesystemet och dess distributionssystem, ventilationssystemet med eventuell kanaldragning, avlopp till golvbrunnar, tappställen, toalettstolar mm.


Hus med rördragning för VVS-ritningar och VA-ritningar.

Omdömen

Stefan Persson

”Prisvärt arbete och trevlig personal! Tummen upp för detta företag!”

Anna Olsson

”Vi är otroligt nöjda med KTTK, kompetent personal som levererar snabbt”

Lisbeth Stark

”Bygglovsritningar till bästa pris. Rekommenderas!!”

Producerad av Webwise