Energiberäkningar för energideklaration

Det här kan vi erbjuda

Vid nybyggnation och vissa tillbyggnationer krävs energiberäkningar inför startbeskedet och visar att byggnaden uppfyller kraven enligt BBR (Boverkets ByggRegler). Byggnadens utformning, ventilationssystem, uppvärmningssätt samt U-värden på fönster, dörrar, väggar är exempel på parametrar som ligger till grund för energiberäkningarna.

Energideklaration redovisar byggnadens faktiska energiförbrukning, vid nybyggnation verifieras energiförbrukningen efter 2 år. Energideklarationen redovisar byggnadens primärenergital, energianvändning för uppvärmning, konfortkyla, tappvarmvatten, byggnadens fastighetsel och energiklass.

Läs mer om energideklarationer och dess innehåll på Boverket.

Om inte vi utfört era ritningar behöver vi veta nedanstående.

Uppgifter som vi behöver för beräkningarna

  • Fastighetsbeteckning och byggnadens adress
  • Befintliga ritningar (Planritning, fasadritning, sektionsritning)
  • Teknisk beskrivning, typ sektion eller beskrivning av uppbyggnaden av byggnadens grund, väggar och tak
  • U-värde på fönster och dörrar
  • Typ av värmesystem exempelvis vedpanna, värmepump luft/luft, värmepump luft/vatten, bergvärmepump eller fjärrvärme.
  • Typ av värmedistribueringssystem, exempelvis golvvärme, radiatorer eller luftburen värme.

Vi hjälper givetvis till med eventuella frågetecken!


Blanketter för energiberäkning och energideklaration.

Omdömen

Stefan Persson

”Prisvärt arbete och trevlig personal! Tummen upp för detta företag!”

Anna Olsson

”Vi är otroligt nöjda med KTTK, kompetent personal som levererar snabbt”

Lisbeth Stark

”Bygglovsritningar till bästa pris. Rekommenderas!!”

Producerad av Webwise