Hjälp med bygglovsritningar

Hjälp med ritningar till bygglov

Behöver du hjälp med ritningar till bygglov? Vi kan erbjuda billiga bygglovsritningar till ditt projekt.

Bygglovsritningar, bygglovshandlingar, eller A-ritningar?

För en lekman burkar dessa tre begrepp vara svåra att skilja åt, här nedan följer en kort redogörelse.

A-ritning, A-handling eller arkitektritning är ett samlingsnamn för sammanställnings-, uppställnings- och detaljritningar som redovisar byggnadens utformning.

Bygglovsritningar innefattar de A-ritningar som omfattas av ett svenskt bygglov. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och blir beslutgrundande vid en bygglovsansökan.

Åtgärdens komplexitet styr sedan vilka ritningar som behöver upprättas.

  • Situationsplan, 1:400/1:500 redovisar exempelvis byggnadens placering på tomten, plushöjd FG (färdigt golv), eventuella rivna byggnader, avstånd från tomtgräns, yttermått, befintlig resp. ny/tillkommen yta.
  • Markplaneringsritning, 1:400/1:500 redovisar exempelvis in- och utfarter, parkering, dagvattenhantering, gångvägar, placering av sopkärl, murar. Ritningen behövs i regel för nybyggnationer och större tillbyggnationer.
  • Marksektionsritningar, 1:100, 1:200 upprättas vid behov, framförallt då stora marknivåförändringar ska göras. I normala fall redovisas mindre förändringar på fasadritningarna.
  • Planritningar, 1:100 redovisar exempelvis byggnadens mått, rumsindelning, rumsanvändning, möblering, tillgänglighet.
  • Sektionsritningar, 1:100 redovisar byggnaden i genomskärning  där framgår exempelvis rumshöjden, taklutningen, plushöjd FG (färdigt golv), totalhöjd, nockhöjd, byggnadshöjd.
  • Fasadritningar, 1:100 redovisar yttersidorna där framgår exempelvis fönster- och dörrplaceringar, eventuella markförändringar, fasadmaterial, kulörer. Om marknivån förändras med mer än ±0.5m redovisas befintliga och nya marklinjer.

Behöver du också hjälp med bygglovsritningar? Se några av våra referensprojekt.

Bygglovshandlingar innefattar de beslutsgrundande handlingar som kommunen kräver vid en bygglovsansökan, vanligtvis ansökningsblankett och era ritningar för bygglov.

En mer detaljerad beskrivning för bygg och bygglovsprocessen finner ni på Boverket.

Bygglovsritningar - Hus och en ritning.

Hjälp med bygglovsritningar – Vårt tillvägagångssätt

Underlag: Ni inkommer med skisser/beskrivningar gällande ert projekt.

Bygglovsritningar pris – Offert: Vad kostar bygglovsritningar? Vi granskar ditt underlag och återkommer med en skriftlig offert.

Utkast: Efter godkännande av offert påbörjas arbetet och vi inkommer med ett fösta utkast.

Granskning: Ni granskar bygglovsritningarna och återkommer med eventuella synpunkter

Leverans: När utformningen är som ni tänkt er stämplas ritningarna om och levereras i pdf- och dwg-format.

Bygglovsritningar pris Fakturering: Vi fakturerar enligt offert, betalningsvillkor 14 dagar.

Omdömen

Stefan Persson

”Prisvärt arbete och trevlig personal! Tummen upp för detta företag!”

Anna Olsson

”Vi är otroligt nöjda med KTTK, kompetent personal som levererar snabbt”

Lisbeth Stark

”Bygglovsritningar till bästa pris. Rekommenderas!!”

Kontakta oss om du också behöver hjälp med ritningar till bygglov.

Exempel på referensprojekt

Fler projekt >>

Producerad av Webwise