Våra priser

Kostnaden varierar beroende på projektets omfattning, där vi granskar det underlag kommer in och återkommer med en skriftlig offert. Offerten baseras vanligtvis på ett fastpris där vi uppskattar tidsåtgången med en liten marginal. Vi arbetar givetvis även efter rörligt arvode där vi tar betalt efter nedlagd tid.

Vi tar aldrig betalt i förväg! Fakturering sker först efter att ni som kund mottagit, granskat och godkänt kompletta ritningar.

Riktpriser – Bygglovsritningar

3D-bil på en nybyggd villa.

NYBYGGNATION VILLA

6990 kr
(inkl. moms)

3D-bil på villa med inglasad altan.

UTERUM

3990 kr
(inkl. moms)

3D-bil på ett garage.

GARAGE

2490 kr
(inkl. moms)

3D-bil på ett attefallshus.

ATTEFALLSHUS

1990 kr
(inkl. moms)

Producerad av Webwise