Bygglovshandlingar – Plank

Om projektet

Ett nytt plank uppfördes längs en del av fastighetsgränsen och vi tog fram bygglovshandlingar. Planket ritades upp i sektion, utseendet redovisas på fasadritningarna och placeringen enligt situationsplan.Staket, murar och plank

Höjden och utseendet avgör om inhänglanden är ett staket, plank eller mur. Det är byggnadsnämnden i kommunen som bedömer huruvida åtgärden är bygglovspliktig.

Läs mer om detta på Boverket.se.

Bygglovsritningar

Andra projekt

Producerad av Webwise