Bygglovsritningar – Ombyggnation Villa

Om projektet

I Halmstad kommun gjordes en omfattande ombyggnation av ett enbostadshus. Det befintliga huset förlängdes med 4 meter och på ovanvåningen byggdes en större takkupa. Husets planlösning förändrades på båda planen enligt kundens önskemål.

  • 3D-Skisser
  • Situationsplan
  • Planritningar
  • Sektionsritningar
  • Fasadritningar

Planerar du också att bygga om din villa? Läs om bygglovsritningar och hur vi jobbar eller kontakta oss så får du en offert helt kostnadsfritt.

Krav vid ombyggnationer

Vid större ombyggnationer kan krav ställas på andra delar av den befintliga byggnaden. Byggnaden ska uppfylla de tekniska utformningskraven avseende tillgänglighet och användarbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Bygglovsritningar

Andra projekt

Producerad av Webwise