Solstudie inför nybygge av villa

Om projektet

Solstudie inför nybygge av en villa som ska uppföras på en udde i Trosa kommun. Solstudien visar solens rörelse över byggnaden där solens placering beräknas utifrån byggnadens koordinater och orientering. För simuleringen valdes datumet 2018-06-21. Analysen visar hela dygnets rörelse där varje sekund representerar 1 timme.

Behöver du också göra en solstudie? Kontakta oss och få en kostnadsfri offert eller läs mer om våra tjänster när det gäller 3D-visualisering

Andra 3D-Visualiseringar

Producerad av Webwise